מחיר העמסה על מנוף נקבע על פי המיקום בקומה ועל פי היקף התכולה הנדרש. בדרך כלל, 150 ₪ תיחשב הצעת מחיר זולה, 400 ₪ תיחשב הצעת מחיר קצת יותר יקרה והממוצע עומד על 350 ₪. ייתכנו מצבים בהם לדייר מסוים יש תכולה ב- 450 ₪ ולדייר שני יש תכולה ב- 600 ₪ על אף שהיא העתק מדויק של התכולה הקודמת, וזאת משום שהאחרון גר בקומה יותר גבוהה. לכן, עבור מנוף הרמת רהיטים לקומות גבוהות מחיר נקבע על פי אינדקס הקומה בבניין ולא רק לפי סוג התכולה ומשקלה. מומלץ לדווח לחברת מנופים על מיקום הדירה החדשה ולא להשאיר מידע זה תלוי באוויר על מנת לקבל מידע אמין על המחיר הצפוי מבעוד מועד עבור מנוף גבהים.